Asker Fotball

Administrasjon

Administrasjon

Klubbens adresse: Asker Fotball, Postboks 92, 1371 Asker

Gateadresse: Kirkeveien 221, Asker

E-post: post@askerfotball.no

 

Administrasjonen
Per Christian Ottesen Arbeidende styreleder (verv) proto001@live.no 95853214
Arne Knoph Daglig leder / markedssjef / kommunikasjonssjef arne@askerfotball.no 97057400
Rolf Czeremuga Økonomiansvarlig (deltid) rolf@askerfotball.no 95244465
Andre Muri Samfunnsprosjekter / Gatelag mm  andremuri81@gmail.com 99504932
Magnus Kolberg Adm.medarbeider (deltid / frivillig) magnuskolberg@hotmail.com 92233445
Sølvi Hamar Regnskap (deltid) askerfotball@okospes.no  
HC Kamp - arrangementsansvarlig (deltid) hchalvor@online.no  
Espen Foss Samfunnsansvarlig / SFO-/akademi-leder / laglederkontakt espen.foss@hotmail.com 46841504
Klubben   post@askerfotball.no  
Fotballskole   fotballskole@askerfotball.no  

 

Sportslig ledelse
Espen Falck Sportssjef espen@askerprofil.no 90193955
Kevin Nicol A-lagstrener / fagansvarlig elite kev.nicol@hotmail.co.uk 94808229
Magnus Jansson Utviklingsansvarlig G19-G13 mjansson@online.no 92212353
Ole-Petter Engebretsen Spillerutvikler / sportslig ansvar SFO/akademi / lagstrener   ope@askerfotball.no 93401938
Espen Foss

SFO-/akademiansvarlig (henvendelser til SFOtball / akademiet hit)

Bredde- og intergreringsansvarlig

Laglederkontakt

espen.foss@hotmail.com 46841504

For øvrige kontaktpersoner på sport, se lagene / prosjektene. 

ASKER FOTBALL

Postadresse: Postboks 92, 1371 ASKER
Epost: post@askerfotball.no
www.askerfotball.no

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products