Velkomstperiode høsten 2017

Det er med stolthet og ydmykhet vi i Asker Fotball tar imot et nytt kull fotballspillere foran 2018-sesongen. Påmelding er nå åpen!

Velkommen til Asker Fotball! 

Overgangen fra 5-er og 7-er-fotballen til spill på stor bane kan oppleves som stor for mange. Men enten du har ambisjoner om å satse alt på en karriere i fotballen eller dine ambisjoner går på fotballen som den sosiale aktiviteten, skal du vite at du er hjertelig velkommen til Asker Fotball. 

Hvem er så Asker Fotball? 

Vi er mange: I 2017 har AF hatt godt over 20 lag i seriespill – fra 13 år og oppover. Vi tar vare på bredde og på de som vil satse mer, totalt er vi rundt 450 aktive fotballspillere. 

Vi er relativt gode: Vårt A-lag spiller i Post Nord ligaen og vi har en langsiktig målsetting om å etablere oss i OBOS ligaen i løpet av de neste årene. Vårt juniorlag skal også etablere seg i Interkretsserien, og vi har flere spillere som de siste årene har representert oss både på landslag og kretslag (sonetiltak SUP). I tillegg gror det godt i de yngre treningsgruppene og vi jobber for å skape en enda bedre treningskultur med trivsel og utvikling i fokus. 

Vi har bredde: Selv om vi har satsningslag som trener mye og prioriterer fotballen høyt, er vi også en klubb for bredden.
Vi har breddelag/trg grp 2 for alle årsklasser. Vi jobber nå med styrking av denne gruppen for 2018 sesongen. Vi ønsker at alle som ønsker det skal få et fotballtilbud i AF! 

Vi er mangfoldige: Asker Fotball tar samfunnsansvar. Vi startet for 10 år siden landets første Fotball-SFO. Noen av dere har også gått her og på Fotballakademiet. Vi driver også landets eneste daglige treningstilbud for unge, enslige asylsøkere – et opplegg som er lovprist helt opp på regjeringsnivå. Vi har eget fotballtilbud for psykisk funksjonshemmede og gatelag for personer med rusutfordringer. Asker Fotball mottar priser og mange lovord for vårt samfunnsengasjement. 

Vil du vite mer om Asker Fotball – følg med på www.askerfotball.no 

 

Velkommen til 9-er /11-er fotball i Asker Fotball!! 

Asker Fotball ønsker alle gutter i årgang 2005 velkommen til 9-er /11-er fotball inn mot sesongen 2018. Vi vil ha en” velkomstperiode” fra medio oktober til medio av november – åpen for alle spillere som ønsker det – uansett ferdigheter og ambisjonsnivå. 

I denne” velkomstperioden” vil vi introdusere 9-er-/11-er-fotballen for dere (innføring av 9- er-fotball er nytt i Norge fra 2015), bli bedre kjent med dere spillere og forhåpentligvis også de foresatte som er og blir en viktig del av klubben vår. Etter denne perioden vil vi dele opp i grupper – med et i utgangspunktet todelt fotballtilbud: 

 1. Et breddetilbud til de som ønsker å trene noe mindre. Et tilbud med 2-3 treninger i uken, hospitering til satsingslagene, treningstider, spilledrakter, treningsutstyr etc. Har minimum 1 x trening på stadion i uka, laglederne er en del av laglederforum i klubben, trenerne er AF-ansatte og en del av sportslig forum i klubben. Lagleder og trenerutviklere. 

 2. Et satsningstilbud til de som ønsker å dyrke sin lidenskap og bli gode fotballspillere. Dette tilbudet ledes av AF-ansatte trenere med solid kompetanse. 

Før vi gjør uttaket til satsningsgruppen, er det altså en stor glede for oss i Asker Fotball å ta imot alle som ønsker å trene og utvikle dere hos oss høsten 2017. At vi kaller det en velkomstprosess, ikke en utvelgelsesprosess er helt bevisst – selv om den vil munne ut i en inndeling som skissert ovenfor. 

I fjor meldte rundt 80 2004-spillere seg på dette tilbudet og for denne årgangen er det nå to treningsgrupper. Begge disse treningsgruppene vil få to lag i seriespill – der fleksibilitet mellom lagene er ett nøkkelord. 

Det er viktig at alle spillerne får trent / blir sett mest mulig. Derfor legger vi opp til en lang ”velkomstperiode”, fra midten av oktober til midten av november. 

Vi starter med et infomøte for spillere og foresatte i Store Sal på Føyka tirsdag 17. oktober kl 18:00

På møtet blir det blant annet informasjon om: 

 • Treningsplan og treningsopplegg i ”velkomstperioden” 

 • Treningsavgifter og informasjon om økonomi 

 • Forholdet til andre idretter 

 • Hvordan vi i AF tenker spillerutvikling. 

  Det blir i ”velkomstperioden” i utgangspunktet 2-3 treninger i uken. Vi vil sørge for god treningskvalitet med 4 trenere på plass på hver trening. 

  Litt om treningsavgifter i Asker Fotball 

  Både bredde- og satsningstilbud baserer seg for alle lag i gutteavdeling på å være selvfinansierende – hvor foreldrene er med og dekker inn utgiftene ved en treningskontingent. Prisene for fotballen styres hovedsakelig av fire ting; baneleie, trenerbetalinger, dommerutgifter og fellesutstyr (+ noe felleskostnader i klubb). Baneleien er i Asker kommune dessverre høy vinterstid. Det gjør at kostnaden i satsningsgruppene vil bli høyere enn i breddetilbudet – av den enkle grunn at antall timer på banen er flere. De siste årene har treningsavgiften for satsningsgruppene ligget på oppimot 1.000 kr pr mnd. 

  I tillegg operer lagene med egen lagskasse som dekker inn spesielle sosiale ting, cuper, eventuelle treningsleire etc. Vi vil i forbindelse med inndelingen av gruppene informere mer rundt kostnadene. 

  Når det gjelder utgifter i ”velkomstperioden” har klubben også utgifter til baneleie her. Det betyr at alle som deltar i perioden fra oktober til jul vil faktureres med kr. 995,-. 

  Informasjon om deltagelse – og potensielle støttepersoner 

  Før vi begynner, må vi i klubben få en oversikt over spillere og foreldre som ønsker/kan bidra i et sterkt støtteapparat (både på bredde- og satsningsnivå). Derfor er det viktig at dere fyller ut påmeldingskjemaet dere finner under eller ved å trykke her

  Fotballhilsen fra Asker Fotball! 

Skaff deg leilighet i vinterparadis NÅ!

Støtt Asker Fotball!

Referater og kampvideo

Sjekk ut vår nye nettbutikk

Asker-TV

Skagahøgdi 2017 from SKAGAHØGDI on Vimeo.

 

Hovedsamarbeidspartnere

Støtt oss på kamp

Gullklubben

Sosiale Medier

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift