Nytt styre valgt på Asker Fotballs årsmøte

Det var 30 fremmøtte da Asker Fotball torsdag kveld gjennomførte sitt årsmøte i Sølvrommet på Fotballhuset på Føyka - et årsmøte som kan oppsummeres som meget vellykket.

På forhånd hadde styreformann Per Christian Ottesen og styremedlemmene Lisbeth Eskedal, Håkon Sætre og Kristian Sandbrekke meddelt valgkomiteen at de ønsket å gå ut av styret og således ikke stille til valg. Det var derfor en viss spenning til hva valgkomiteen hadde kommet frem til ettersom det ble såpass store endringer.

Et enstemmig årsmøte klappet i løpende rekkefølge inn følgende styre:

Leder: Steinar Bustad, ny                                                                                                          

Nestleder: Tom Bøhler, gjenvalgt

Styremedlemmer:

Ole Jacob Johansen, ny

Aksel Svensson, ny

Frode Berg, ny

Thor Upsahl, gjenvalgt

Marie Gønstad, ikke på valg

Varamedlem:              

Monica Bårnes, gjenvalgt

Kristian Sandbrekke, ny

Kontrollkomite:            

Kristian Hoel, gjenvalgt

Håkon Sætre, ny

Revisor:

Kopstad og Kure, gjenvalgt

Representanter på Fotballtinget:    

Styret fikk fullmakt til å peke ut representanter

Valgkomite:                

Olav Vetterstad, gjenvalgt leder

Eirik Fredriksen, gjenvalgt medlem

Per Christian Ottesen, ny

Årsmøtet gav stor anerkjennelse til valget av det nye styret. Man har fått en fin kombinasjon av kontinuitet og nye krefter, alle med en spennende bakgrunn, og hvor hver og en har gitt uttrykk for et dedikert engasjement for å bidra til å videreutvikle klubben.

Årsberetningen ble gjennomgått uten særlig andre kommentarer enn litt korrekturlesing. Under gjennomgangen ble det orientert om initiativet Asker Fotball har tatt i forhold til de andre klubbene i kommunen med tanke på et forpliktende samarbeid, med målsetting om å styrke både breddefotballen og elitesatsingen i hele kommunen. Dette høstet anerkjennelse på årsmøtet.

  • Regnskapet, som for 2017 dessverre gikk ut med et lite minus på ca. 14 000.-, ble vedtatt og revisjonsberetning fra revisor ble tatt til etterretning.
  • Det var ingen innkomne forslag og fjorårets forslag vedrørende oppfølging av breddefotballen ble svart opp uten kommentarer.
  • Medlemskontingenten ble besluttet uendret på kr 250.-  

Årsmøtet ble avsluttet med en anerkjennelse og takk til avtroppende styreformann Per Christian Ottesen etter syv år i ledervervet, samt til de øvrige styremedlemmene som gikk ut av styret.  

Daglig leder Rune Klemetsdal benyttet også årsmøtet til å overrekke en oppmerksomhet til Rolf Czeremuga som også har signalisert at han vil redusere sitt engasjement i klubben etter mange, mange år som en sterk bidragsyter på flere områder, og ikke minst hans iherdige arbeid med å få økonomien på rett kjøl.

Årsmøtet ble gjennomført med en klar og tydelig stemme av den ettterhvert så rutinerte møtelederen i denne sammenheng, Jonny Nauste. Nauste fikk også fikk en liten oppmerksomhet for god møteledelse og for at han alltid stiller opp på årsmøtene til Asker Fotball.

Årsberetningen kan leses her!

Skaff deg leilighet i vinterparadis NÅ!

Støtt Asker Fotball!

Referater og kampvideo

Sjekk ut vår nye nettbutikk

Asker-TV

Skagahøgdi 2017 from SKAGAHØGDI on Vimeo.

 

Hovedsamarbeidspartnere

Støtt oss på kamp

Gullklubben

Sosiale Medier

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift