25
Davod Arzani
Forsvarsspiller
Nasjonalitet
Norsk
Født
5. november 2001