Digitalt årsmøte 14.april 2021 kl. 18.00

For å delta på møtet – må du melde deg på - her følger nærmere informasjon!

Frist for medlemmene til å melde seg på er mandag 12.04 kl. 1800.

Dette for å sikre at deltakerne som ønsker å delta – får deltatt, og forenkle opptelling av stemmeberettigede.

Alle medlemmer som var betalende medlem i ASK og AF den 14. mars 2021, har møterett og stemmerett.

Øvrige saksdokumenter distribueres ved påmelding – eller ved henvendelse til administrasjon.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Steinar Bustad kontaktes:  steinar@askerfotball.no

For å delta på møtet – må du melde deg på til:  espenfoss@askerfotball.no

Da får du tilsendt en zoom link, som du på PC / nettbrett – kan få tilgang til årsmøte via.

Årsmøteagenda

Årsberetning

 

Annonse: