Asker Fotball

Priser / fakta / annet

Priser / fakta / annet

Velkommen til Norges (og verdens) første - og en av de aller, aller største, FotballSFOer. Askers SFOtball går i år inn i sitt 12. år og vi er flere enn noen gang. Totalt på Fotball-SFO og FotballAkademiet har vi plass til rundt 200 barn som får masse glad fotball-lek, trening og annen aktivitet i trygge omgivelser og med gode og rutinerte instruktører.

Vi har henteordning på mange skoler i Asker, er barna kjøres til Føyka, skifter i egen garderobe, spiser i eget matrom og "suser ut" på aktivitetene. Og selvfølgelig har vi blant annet leksehjelpsmulighet i eget rom.

SFOtball har i utgangspunktet barn fra 2. til og med 4. klasse (men noen fortsetter hos oss lenger - og noen, der dette er riktig, tar kontakt i 1. klasse).

FotballAkademiet er et litt mer avansert treningstilbud for spillere i 5. og 6. klasse (samt 7. klasse om høsten). Dette skjer i det samme tidsrommet som SFOtball, med henting på skolen og spill på Føyka - med mer strukturert trening. Vi har en stund hatt ventelister på FotballAkademiet - ta kontakt med Espen Foss (se under) for mer info.

Priser SFOtball fra høsten 2017:

 • 2 dager pr uke: 1.750 kroner pr mnd inkl henting, mat og avgifter
 • 3 dager pr uke: 1.900 kroner pr mnd inkl henting, mat og avgifter
 • 4 dager pr uke: 2.150 kroner pr mnd inkl henting, mat og avgifter
 • 5 dager pr uke: 2.400 kroner pr mnd inkl henting, mat og avgifter
 • Det vi en gang pr år bli fakturert for medlemskontingent i Asker Fotball Herrer - på kr. 250.
 • Medlemsskap gir enkelte fordeler mot våre samarbeidspartnere. SFO-spillere og akademister får også sesongkort på Asker Fotball A-lags kamper

FotballAkademiet er et litt mer avansert fotballtreningstilbud for barna som vokser ut av SFOtball, altså for 5. og 6. klasse (samt høstsemestere i 7. klasse). Her er det tilbud om todagers opplegg (pr uke), mulighet til matordning og evt samme henteordning som SFOtball. Instruktørene er topp trenere fra klubben.

Deltagere på Akademiet vil kunne få tilbud om (frivillig) mulighet til å være med på Akademilaget.

Priser FotballAkademiet:

 • 1.350 kroner pr mnd inkl. avgifter
 • Mulighet til en tredje akademidag - koster kr. 600 pr mnd
 • Matordning kr. 100 pr mnd, henteordning kr. 250 pr mnd (frivillig).
 • Det vil en gang i året blir fakturert medlemsskap i Asker Fotball Herrer på kr. 250.
 • Medlemsskap gir enkelte fordeler, samt at SFO-spillere og akademister får sesongkort på Asker Fotball A-lags kamper

For både SFOtball og FotballAkademiet er det kun en måneds oppsigelse - gjeldende fra første hele måned etter at oppsigelsen er kommet oss i hende.

Fakturaer vil ha forfall den 10. i den aktuelle måned.

For spørsmål / annet, kontakt Espen Foss på 46841504 eller espen.foss@hotmail.com

Meld deg på SFOtball her

Meld deg på FotballAkademiet her

Åpningstider:

Mandag - Fredag 8-16
Lørdag - Søndag 10-14

ASKER FOTBALL

STØTT KLUBBEN - BLI MEDLEM

Postadresse: Postboks 92, 1371 ASKER
Epost: post@askerfotball.no
www.askerfotball.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift