Asker Fotball

Mitt Valg!

Mitt Valg!

Hvorfor spiller Asker Fotball med MITT VALG! på ryggen?

Gjennom satsingen på MITT VALG! har Asker Fotball inngått et banebrytende såvel som forpliktende samarbeid med Lions Norge - en satsing som kombinerer samfunnsengasjement og toppfotball, sosial læring og sport, klubbutvikling og sponsorsamarbeid.

MITT VALG! er av Utdanningsdirektoratet plassert i gruppen program som kan vise til dokumenterte resultater - og Asker Fotballs satsing på prosjektet er støttet av Asker kommune såvel som Asker Idrettsråd - samtidig som bedrifter inviteres med til et banebrytende sponsorsamarbeid.

Asker Fotball har forlengst sett sin rolle i "Asker-landsbyen" og har i mange år jobbet med et aktivt samfunnsprogram for å utnytte mulighetene fotballen gir til å bety noe mer enn sport. Gjennom aktiviteter som blant annet Fotball-SFO (landets første), asylsøkertreninger (landets eneste i sitt slag), Asker United (HVPU-lag som selv mener de er Europas beste)) og gatelag (dokumenterte resultater utenfor banen) har vi vist at vi mener alvor når vi sier at vi vil være Asker kommunes viktigste frivillige organisasjon.

Våre ambisjoner har i mange år gått på å løfte hele Asker-samfunnet. Slik bare fotball kan engasjere "alle". Slik prestasjoner gjør oss stolte. Og slik toppfotball kan være et lokomotiv for alt vi driver med. Derfor har vi store ambisjoner på sport. Og derfor satser vi hardt på spillerutvikling. Men samtidig er vi opptatt av å la bredde og samfunnsprosjekter bli en viktig del av klubbens "jeg".

Ovenevnte eksempler viser også at vi, gjennom tiltak har vist at dette ikke bare er noe vi har på papiret.

"Det kreves en hel landsby for å oppdra et barn"

heter et afrikansk ordtak som brukes i MITT VALG! kurset. Foreldre, skole og andre støttepersoner betyr selvfølgelig mye - men sammen med dem vil Asker Fotball være en viktig del av den "landsbyen" vi bor i.

Klubben regnes allerede som en referanseklubb på det å være en samfunnsaktør - som tar vår del av oppdrageransvaret alvorlig. Derfor fant vi fort "tonen" når dialogen med Lions ble etablert rundt mulighetene for å gjøre MITT VALG! til noe mer et bare et begrep.

Hva er MITT VALG!

 • Et program for læring av sosial kompetanse.
 • Formålet er å bygge kompetansen til barn og unge og legge grunnlaget for gode valg
 • Hensikten er å forebygge problemadferd som sinne, mobbing og bruk av rusmidler
 • Lions Norge eier stiftelsen MITT VALG!
 • MITT VALG! er av Utdanningsdirektoratet plassert i gruppen program som kan vise dokumenterte resultater

Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne.

Slik heter det i MITT VALG!-verden. Samtidig ser vi at sosial læring også er svært relevant for sporten og lagenes sportslige utvikling.

MITT VALG! trener barn og unge i

 • å ta ansvar og sette grenser
 • å kommunisere godt
 • å bygge selvfølelse
 • å ta beslutninger
 • å sette seg mål

Dette er begreper som i seg er avgjørende for barn og unges sosiale læring. Men samtidig ser vi at det er begreper som lett lar seg overføre til sporten. Vi skal kommunisere godt på og utenfor banen. Vi skal ta mange beslutninger på og utenfor banen. Vi skal sette oss mål... osv osv.

#sosial læring - også til sportens beste

 • Asker Fotball er sikker på at evnen til å ta gode valg og styrkede relasjoner vil få positiv effekt både på og utenfor banen
 • Derfor skolerer vi HELE klubben; ledere, trenere, spillere – i alle aldre
 • Vi tilbyr programmet til partnere i MITT VALG-poolen
 • …og vi har ambisjoner om å spre satsingen i regionen Asker

Vi er overbevist om at satsingen er vinn - vinn - vinn. Vinn for menneskene. Vinn for sporten. Vinn for sponsorer. Vinn for Asker. Gjennom MITT VALG!-satsingen styrker vi de sosiale relasjoner, vi synliggjør og styrker våre samfunnssatsinger og vi utvikler og gir grunnlag for sporten.

Barn og unge i Asker styrkes til å ta gode valg like mye som partnerne som blir medstyrker omdømme, synlighet og mulighet til god butikk.

Slik gjør vi det

Satsingen er allerede igang. Styret og administrasjonen fikk den første kursinnføringen i april. A-laget fulgte kort etter. I mai kurses lagledere på lagene. Så følger spillere og trenere. For vi vil at hele klubben skal få dette kursopplegget med dokumenterte resultater.

Det gjennom et spesialtilpasset kursopplegg med kursleder som hentes fra Stavanger for å lære oss opp etter følgende moduler:

 • Modul 1: Ledere og administrasjonen
 • Hvordan legge til rette for implementeringen i Asker Fotball
 • Modul 2: Trenere og lagledere
 • Hvordan bruke MITT VALG!- kompetansen i utviklingen av spillerne i treningsgruppene
 • Modul 3: Spillere – i alle aldre
 • Hvordan utvikle sosial kompetanse og ferdigheter hos den enkelte
 • Modul 4: Kurs for sponsorene i MITT VALG!-poolen
 • MITT VALG! som en del av bedriftens samfunnsansvar

Som Modul 4 (over bildet) viser - MITT VALG! har en egen modul for partnere - ett av flere momenter som gjør dette til en mulighet for Asker-bedrifter som ønsker noe mer gjennom sin markedsføring.

Gjennom MITT VALG! tilbyr Asker Fotball partnere og bedrifter en ny måte å tenke sponsorsamarbeid

Vi snakker blant annet om:

 • Positiv synlighet – drakt, annonser, skilt på arena, omtale mm…
 • Styrket omdømme – assosiering, verdier, internkursing mm…
 • Sponsorrettigheter mot klubbens øvrige partnere
  • Også muligheter til egne samlinger for MITT VALG!-poolen
 • Det vil bli begrenset antall plasser i MITT VALG!-lauget
  • Midlene går skoleringsprosjektet samt satsing på sport og samfunn i Asker Fotball
  • Skaper økt kunnskap til barn og unge i regionen rundt viktige temaer
 • Lauget får i tillegg til synlighet og omdømme blant annet
  • Kursing (modul 4) og mulighet til motiverende bruk av prosjektet internt
  • Kompetanseutvikling og –overføring samt mulighet til kjøp av utvidet kursing internt
  • Kan kombineres med andre sponsorpakker til rabatterte priser

Ja, det finnes andre sosiale prosjketer på fotballdrakter, men der disse plasseres på tilegnet plass nederst på ryggen, plasserer Asker dem på en svært synlig plass som normalt selges til stor verdi - øverst på ryggen.

Ja, det finnes MITT VALG! aktiviteter i andre klubber, blant annet i Sandnes Ulf - og faktisk i enkelte utenlandske klubber (ishockyeklubb i Finland!). MITT VALG! brukes også i mange sammenhenger i skoleverket. Men Asker Fotball tar det lenger, og vil skolere HELE klubben og alle rundt den. Skape synlighet på prosjektet i seg, men også på verdiene som satsingen inkluderer. Vi har stor tro på måten å tenke på. Vi har stor tro på verdiene det vil skape - da alle sider av ordet "verdier" - og vi ser igjen at vi tenker nytt i klubben vår.

MITT VALG! og Asker Fotballs samarbeid tror vi derfor er en modell andre vil komme til å ta etter. Slik vår Fotball-SFO nå er kopiert av rundt 100 klubber. Fordi dette er en riktig vei å gå. Der sport, samfunn og sponsorer utnytter hverandre til å nå ambisiøse mål.

Åpningstider:

Mandag - Fredag 8-16
Lørdag - Søndag 10-14

ASKER FOTBALL

STØTT KLUBBEN - BLI MEDLEM

Postadresse: Postboks 92, 1371 ASKER
Epost: post@askerfotball.no
www.askerfotball.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift