Espen Foss overtar breddeansvaret

Han har et sosialt fotballhjerte - med strek under både sosialt, fotball og hjerte. En perfekt kombinasjon for en god breddeansvarlig - slik det er en perfekt kombinasjon med Espen Foss' andre roller i Asker Fotball.

Espen er fra før Samfunnsansvarlig og laglederkontakt i Asker Fotball. I samfunnsansvaret ligger blant annet det overordnede ansvaret for SFOtball, driften i og rundt Asker United og flere av våre andre samfunnsprosjekter. I tillegg er han altså klubbens bindeledd mot laglederapparatene.

Nå tar Espen også over ansvaret for bredde- og integreringsspørsmål - og blir ansvarlig for Asker Fotballs breddesatsing. 

Med det blir han på mange måter navet i og rundt alle lagene våre - med der breddeavdelingen skal få en tydelig og ekstra oppfølging av Espen.

- Jeg brenner veldig for å få både mer og bedre struktur rundt denne viktige avdelingen, sier Espen.

I realiteten har han fungert i rollen en tid allerede. Og har fått på plass styrkede apparater og flere nye trenere på de ulike breddegruppene. På junior 2 er Bjørn Kaald og sønnen Mats Kaald kommet inn som trenere og har fått fart på den gruppen igjen. På G16-2 er ingen ringere enn A-lagets Niklas Tilley Solhaug kommet inn som trener. Niklas sliter som kjent med kneproblemer, men er med i klubben for fullt, på SFO og altså som lagstrener.

- Alle gruppene har nå etablert apparatene og er forlengst igang med treninger og treningskamper, sier Espen Foss.

I kveld har han innkalt til lagledermøte - for alle lag. For å styrke både dialogen og bistå rundt strukturen inn i det nye året.

- Og da er det selvfølgelig sånn at alle lagene møter der, ikke bare satsningslagene. Vi vil at dette henger sammen nå, understreker Foss.

Ansvaret som breddesjef overtar han fra Knut Christoffersen. Knut var på vei inn i denne oppgaven før jul, men har nå selv ønsket å trappe ned sitt engasjement i Asker Fotball. Da stod Espen Foss klar og har altså allerede tatt tak i flere oppgaver der. Og med dette presenteres han formelt som breddeansvarlig.

Espen har vært engasjert i klubben i mange år. Først som trener på yngre nivå, senere som lagleder og etter hvert også i en formell og ansatt rolle mto samfunnssiden i klubben. Og Espens både arbeidskapasitet, iver og engasjement skal nå komme flere til del.

- Kall det gjerne en litt flåsete setning, men jeg mener virkelig at flest mulig, best mulig, lengst mulig er en godt motto. Det vil jeg jobbe etter, sier Espen.

Askers fire satsningsområder - der ringene - helt bevisst - går inn i hverandre og høre sammen i en klubb.

Dermed legger han listen høyt. Samtidig som han illustrerer klubbens tenkemåte om å gi et tilbud til alle som vil, men at det også skal være kvalitet på fotballdelen der. Slik er det på gatelag og asyltreninger og slik vil man definitivt at det skal være i breddegruppene også.

- Det er et mål å drive god fotballaktivitet på det nivået den enkelte er på. Det er fotball vi kan, men det gjør ikke noe at vi tar godt vare på menneskene som vil være med og som elsker dette spillet samtidig. Det er jo ingen motsetninger i det, sier Espen Foss.

P.S.: Kveldens lagledermøte arrangerer i Fotballhuset i kveld kl. 19:00. Innkalling der er sendt ut, med en agenda som blant annet inneholder temaer som utstyr, lagspåmeldinger, klubbtur, laglederrollen, kurs mm.

Skaff deg leilighet i vinterparadis NÅ!

Støtt Asker Fotball!

Sjekk ut vår nye nettbutikk

Hovedsamarbeidspartnere

Gullklubben

Sosiale Medier

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift