Ny dato - årsmøte i Asker Fotball

Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Asker Fotball mandag 20. mars kl. 19:00 2017.

Av praktiske grunner er årsmøtet flyttet fra opprinnelig innkalt tidspunkt til mandag 20. mars kl. 19:00

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt Asker Fotball v/styreleder Per Christian Ottesen på mail: proto001@live.no senest 6. mars 2016.

AGENDA:

1.    Godkjenning av innkalling og sakliste, samt registrering av stemmeberettigede.

2.    Valg av

       a) dirigent

       b) to referenter

       c) to til å underskrive protokollen

3.    Styrets årsberetning for 2016

4.    Økonomi

       a) Regnskap for 2016

       b) Revisors beretning

       c) Budsjett for 2017

       d) Fastsettelse av medlemskontingent

5.    Innkomne forslag og saker

6.    Idrettslagets organisasjonsplan

7.    Kontrollkomiteen

8.    Valg

  1. Styre
  2. Kontrollkomité
  3. Revisor
  4. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
  5. Valgkomité

Årsberetning / saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på Fotballhuset.

Vel møtt. Styret

Skaff deg leilighet i vinterparadis NÅ!

Støtt Asker Fotball!

Sjekk ut vår nye nettbutikk

Hovedsamarbeidspartnere

Gullklubben

Sosiale Medier

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift