Derfor har vi MITT VALG! på ryggen

Vet du hvorfor spiller Asker med MITT VALG! på draktene? Fordi vi tror sosial læring gir verdier både på og utenfor banen. Nå skal hele klubben skoleres...

Vet du hvorfor spiller Asker med MITT VALG! på draktene? Fordi vi tror sosial læring gir verdier både på og utenfor banen. Nå skal hele klubben skoleres...

Dere har sikkert sett det - alle Askers nye, svarte og hvite, drakter har en spesiell logo på toppen av ryggen - der klubber vanligvis profilerer sponsorer. Vi profilerer noe mer når vi har tatt dette skrittet. For i MITT VALG! har vi inngått en banebrytende samarbeidsavtale.

Gjennom MITT VALG! har Asker Fotball inngått et forpliktende samarbeid med Lions Norge. Satsingen støttes både av Asker kommune og Asker Idrettsråd.

Hva er så vårt valg?

MITT VALG! er et program for læring av sosial kompetanse som drives av Lions Norge. Hensikten er å forebygge problemadferd som sinne, mobbing og bruk av rusmidler - gjennom å bygge kompetansen til barn og unge. MITT VALG! er av Utdanningsdirektoratet plassert i gruppen program som kan vise til dokumenterte resultater.

Det brukes nemlig blant annet allerede i skoleverket, og har vært forsøkt i mindre skala i noen idrettslag både i Norge og utenlands.

Men den satsingen Asker Fotball nå gjør er banebrytende både i sitt omfang og i sin helhet. Den sosiale læringen settes også inn i en sportslig kontekst. Vi tror vi blir bedre som lag når vi er bedre til å ta vare på hverandre.

Så setter vi det i en kontekst der også markedet og samarbeidspartnere inviteres med - både for å bygge deres omdømme, positive synlighet og å skolere dem i tilrettelagte kurs. Vi er helt sikre på at dette er en fremtidsrettet måte å tenke partnerskap på.

Samtidig vil altså satsingen, gjennom den dimensjonen, gi klubben muligheter til å satse videre. På samfunnsprosjekter Asker Fotball er så kjent for. På spillerutvikling som vi jobber stadig hardere med, og ser resultater av. Og på toppdelen som skal være det positive lokomotivet for oss alle.

A-lagsspillerne har vært på "skolebenken" og lært om MITT VALG! - et program Utdanningsdirektoratet har plassert blant de med dokumentert effekt.

Det er også en av grunnene til at A-laget var de første til å få sin MITT VALG! modul. De var nemlig på kurs i forrige uke. Det var også styret og adminsitrasjonen i klubben. Og denne uken er alle lagledere, trenere og støtteapparat invitert til sin modul. Så følger spillere, årgang for årgang.

Slik gjør vi det - gjennom fire spesialutviklede kursmoduler:

  • Modul 1: Ledere og administrasjonen​
  • Modul 2: Trenere og lagledere
  • Modul 3: Spillere i alle aldre
  • Modul 4: Kurs for samarbeidspartnere i det som nå blir MITT VALG!-lauget

Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne, heter det i MITT VALG!-verdenen.

Det handler om å trene barn og unge i 

  • å ta ansvar og sette grenser
  • å kommunisere godt
  • å bygge selvfølelse
  • å ta beslutninger
  • å sette seg mål

Alle punktene over er viktige for vårt samhold og det å skape gode miljøer. Samtidig er det lett å se overføringsverdien til sportslige ting. Vi tror at sosial læring også er til sportens beste.

Det handler om skolering av våre yngste. Og om oss som jobber med og for dem. Og så handler det om at klubben tar ansvar for det samfunnet vi er en del av og der en fotballklubb har en unik mulighet til å utgjøre en forskjell.

Derfor begynte vi med landets første Fotball-SFO - og har fokus på utdannelse helt opp ved siden av en fotballsatsing. Derfor driver vi med trening for asylsøkere. Derfor har vi gatelag. Derfor har vi Asker United. Derfor driver vi spillerutvikling, har breddelag og toppsatsing. Og derfor satser vi nå på MITT VALG!

Vi håper og tror vi kan spre opplegget til andre idrettslag i senere runder. Men først skal vi alle bli litt bedre på å gjøre gode valg til MITT VALG!

For som det heter i et afrikansk ordtak - det kreves en hel landsby for å oppdra et barn. Og som fotballklubb er vi en svært viktig del av Asker-landsbyen. Det krever bevisste valg.

Les mer inngående om Asker Fotball og MITT VALG! her

Trond Reksten er en svært erfaren foredragsholder. Han hentes inn av Lions Norge for å holde alle MITT VALG!-kursene på Føyka - og engasjerer langt utenfor det normale både med sin entusiasme og sitt budskap.

A-lagsspillerne og -lederne har alt fått sitt første kurs med Trond.

Styret og administrasjonen har vært gjennom sin første og engasjerende Modul. Nå skal vi snart bli MITT VALG!ambassadører alle.

Hvem tar ledelsen når ikke premissene er helt gitte? MITT VALG! inneholder også både praktisk læring og testing av sosiale grenser.

Det skal være noe trygt - og noe bevisst - å ha MITT VALG! i ryggen

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift