Knut blir bredde- og integreringsansvarlig

Knut Christoffersen er snart tilbake på SFO-feltet. Men nå får han samtidig en ny og sentral funksjon som klubbens Bredde- og integreringsansvarlige.

Knut Christoffersen er snart tilbake på SFO-feltet. Men nå får han samtidig en ny og sentral funksjon som klubbens Bredde- og integreringsansvarlige.

- Dette ser jeg på som en veldig stor og viktig oppgave - og et arbeidsområde jeg brenner for og noe jeg virkelig har lyst til å gjøre, sier Knut Christoffersen.

Noen tror kanskje han har vært i klubben alltid, og det er faktisk ikke så langt unna sannheten. På SFOtball var han i hvert fall den første ansatte og en bærebjelke som har ledet verdens første Fotball-SFO fra starten av.

- Klart det er en fordel å både ha vært og være på SFO i denne oppgaven. Det er lettere å sy på plass gode treningsmiljøer for bredden når man kjenner både spillere og behov, sier Knut.

Samtidig er han klar på at nettopp det, behovene ut fra både ambisjoner og interesser kan være vel så utfordrende i breddegruppene som i klubbens satsningsgrupper.

- I bredden er det jo fortsatt de som vil mye og drømmer om å bli Messi. Men andre er der mest fordi de liker å holde på med litt fotball sammen med kompisen. Da er det vår jobb å lage noe positivt for dem alle, sier Knut.

Han har vært litt mindre til stede på Føyka det siste året enn tidligere. Helsa har ikke spilt helt på lag, og han har blant annet vært gjennom en kneoperasjon. Men nå er Knut 30 prosent friskmeldt - og da gyver han løs på oppgaven som bredde- og integreringsansvarlig. Så er det også planen at han skal tilbake på feltet på SFOtball også, både som instruktør, sjåfør og miljøskaper. Hans nye jobb er med andre ord et deltidsengasjement.

Knuts lange erfaring både som miljømann, klubbmann og trener blir viktig også i hans nye rolle. 

- Rekruttering av nye trenere bør mye skje mot breddegruppene, og jeg ser breddeavdelingen som et veldig fint sted å utvikle trenere. Vi må plukke gode emner, men de må jo også få god oppfølging. Det har jeg lyst til å bidra til, understreker Christoffersen.

Klubben har hatt Rolf Czeremuga som bredde- og integreringsansvarlig i det siste, og han har gjort en strålende jobb. Nå har Rolf nok med andre oppgaver i klubben, men i Knut har man en annen som virkelig brenner for dette området.

Asker Fotball har fire satsningsområder som klubben har individuelle mål og ambisjoner for - men der vi også er opptatt av at de fire ringene skal henge sammen også i det daglige...

Asker Fotball er jo en bred klubb med mange spillere på alle årganger. Normalt organiseres hver årgang fra 13 år og oppover i to treningsgrupper - en satsningsgruppe og en breddegruppe, som igjen har spillere hver seg til to lag. Det er ikke til å stikke under en stol at antall voksne som bidrar rundt satsningsgruppene ofte er større enn i breddegruppene. Derfor så klubben behov for en dedikert rolle gjennom en person som jobber med breddegruppene spesielt og følger opp og besøker disse jevnlig. Også integreringsspørsmål og -bistand er områder som krever et ekstra fokus. Disse to viktige oppgavene skal Knut nå jobbe med. 

- Jeg vil jo mest jobbe mot lagledere og trenere i de gruppene. Men vil også bidra til at flyten av spillere går mer naturlig opp og ned mellom de gruppene. Det skal være mulig å hospitere og/eller bli flyttet opp, men det skal også være naturlig å kunne gå andre veien og trene mindre og kanskje på et riktigere nivå, sier Knut.

Når han nå gyver løs, så handler mye om å få oppdatert status på de ulike årgangene. For en som har hatt veldig mange av klubbens spillere (og foreldre) hos seg i SFOtball-årene, har han naturlig nok et godt forsprang på den jobben. Arbeidet med trenere og opplegg på de ulike årgangene er også godt i gang, men her vil Knut naturlig nok påsa at det vil bli jobbet hardt med gode grunnlag for 2017.

Så ber han om at alle de som - på denne tiden av året - alltid lurer på detaljer rundt treningstider og opplegg, har litt tålmodighet med både han og klubben. Men at ting skal lande og komme meget godt i land når man på nyåret for alvor tar sats mot en ny sesong.

- Jeg har jo eksempelvis hørt rykter om at klubben ikke vil skaffe trener til G17-laget. Jeg vet ikke hvor sånne rykter kommer fra, men selvfølgelig vil vi det. Det viktige nå er imidlertid å få full oversikt over spillergruppene inn mot det nye året - og så sy de endelige apparatene på plass i takt med det.

På noen årganger, eksempelvis overgangen til junior, er det jo en del bevegelser, mens det på andre områder i breddeavdelingen er klart for full aktivitet.

- Jeg gleder meg til å gå på dette. For meg henger dette med å lage god fotballaktivitet for alle, naturlig sammen med SFOtball. Og så er det selvfølgelig en fordel at SFOtball-tiden gjør at jeg kjenner veldig mange personer i og rundt breddeavdelingen, samtidig som folk kjenner meg, sier Knut Christoffersen.

Knut Christoffersen og Føyka har vært synonymer i mange år, og på mange måter ser han her utover sitt andre hjem. Nå også med bredde- og integreringsaansvaret... 

Han vil helt sikkert oppsøke grupper og lagledelser i tiden fremover, men Knut kan også nås dersom man har spørsmål. Det beste er å nå han på mail,  knutc@hotmail.com - men "brenner det" så har han tlf 46680112.

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift