Akademi

Påmelding til fotballakademi


Asker Fotball er stolte og glade – for å kunne gi ivrige fotball jenter og gutter i alderen 7 – 13 år en morsom, variert, og faglig utviklende spillerutviklingsaktivitet, utover klubb-treningene i barnefotballen. 

Her er PÅMELDINGSLINK!

Akademiet følger skoleruta, og tar kun fri på skolens fridager. Dette betyr fotball også i desember og i januar 😊. 

Man kan delta fra 1 til 5 dager per uke, (se påmeldingslink) og vi i Asker Fotball ønsker at dette skal stimulere 7-13 åringer til økt fotballglede og motivasjon til å øve mer og med bedre kvalitet.

Når man melder seg på og får plass på Akademiet, har man denne plassen inntil den sies opp (skriftlig) med epost til espenfoss@askerfotball.no – med 1- en måneds varsel.

Vi deler inn gruppene på de forskjellige dagene basert på barnas / familiens ønsker, men legger ikke skjul på at vi ønsker å samle mest mulig like grupper både mht. skole / alder / ferdighets- og konsentrasjonsnivå. 

Det betyr at vi kan velge og å sette sammen gutte eller jente-grupper, men også mixede grupper. På samme måte betyr at vi oftest har aldershomogene grupper, men og at noen kan trene med de som er eldre eller yngre enn seg selv basert på modenhets / ferdighetsnivå. 

Instruktører_2021_Akademi
Instruktører f.v.: Didrik Sereba, Mathias Folke, André Muri, Lars Skarholm, Alexander Aaser, Aaron Jones og Mathis Gulliksen.

Akademiet har en årlig plan mht. innhold. Det betyr at fag-ansvarlig Lars Skarholm lager ukeplaner til instruktørene som følges dag for dag, om enn ikke slavisk økt for økt. 

Barnas / gruppenes  konsentrasjon variasjon kan variere og enkelte dager må vi justere plan.     

Det gis tilbud om transport fra Asker-skolene til Føyka 5 dager i uka. Dette har en kostnad som framkommer ved påmelding (antall dager osv). Les nærmere om dette ved påmelding, eller ta kontakt med Espen Foss (espenfoss@askerfotball.no) direkte om dette.

Instruktørene på akademiet er utdannede trenere som også har oppgaver i ungdomsfotballen eller spillere fra vårt A-lag. Alle disse har en innføring i vår plan, samt i klubbens verdigrunnlag og program for sosial kompetanse.  

Adm ansvarlig / kontakt transport og påmelding espenfoss@askerfotball.no

Fag ansvarlig / innholdlars.skarholm@gmail.com

Sander - Skarholm og Matias snakker med G04
Fag-ansvarlig Lars Skarholm t.v. og 2 andre spillere som har vært gjennom et godt utviklingssløp i Asker Fotball; Sander Berge og Mathias Spiten.
Annonse: