Obos akademiet

OBOS-AKADEMIET

Påmelding til fotballakademi

OBOS og Asker Fotball er stolte og glade – for å kunne gi ivrige fotball jenter og gutter i alderen 7 – 13 år en morsom, variert, og faglig utviklende spillerutviklingsaktivitet, utover klubb-treningene i barnefotballen. 

Her er PÅMELDINGSLINK!

Akademiet følger skoleruta, og tar kun fri på skolens fridager. Dette betyr fotball også i desember og i januar 😊. 

Man kan delta fra 1 til 5 dager per uke, (se påmeldingslink) og vi i Asker Fotball ønsker at dette skal stimulere 7-13 åringer til økt fotballglede og motivasjon til å øve mer og med bedre kvalitet.

Når man melder seg på og får plass på Akademiet, har man denne plassen inntil den sies opp (skriftlig) med epost til lars.henrik@askerfotball.no – med 1- en måneds varsel.

Pris pr mnd. med antall dager pr uke – gjelder fra. 15.8.2021

1 dag 900,- kr | 2 dager 1490,- kr | 3 dager 1950,- kr | 4 dager 2250,- kr | 5 dager 2500,- kr

 

Pris for transport pr mnd. med antall dager pr uke

Fra skole til Føyka;

1 dag 200,- | 2-3 dager 300,- | 4-5 dager 350,-

Vi deler inn gruppene på de forskjellige dagene basert på barnas / familiens ønsker, men poengterer at vi ønsker å samle mest mulig like grupper både mht. skole / alder / ferdighets- og konsentrasjonsnivå. 

På samme måte betyr at vi oftest har aldershomogene grupper, men og at noen kan trene med de som er eldre eller yngre enn seg selv basert på modenhets / ferdighetsnivå. 

Våre trenere i 2023/24; 

Enerik Derivshaj, Eric Haugen, Mathias Folke Nordby, Henrik Olsvik, Vince Buko, Erik Hejer, Jesper Nordby Johansen, Fausto Andres Ferrera og Lars Henrik Dahl.

Lars Henrik.jpeg
Fagansvarlig Lars Henrik Dahl

Akademiet har en årlig plan mht. innhold. Det betyr at vi har ukeplaner til instruktørene som følges dag for dag, om enn ikke slavisk økt for økt. 

Barnas / gruppenes konsentrasjon variasjon kan variere og enkelte dager må vi justere plan.  

Det gis tilbud om transport fra Asker-skolene til Føyka 5 dager i uka. Dette har en kostnad som framkommer ved påmelding (antall dager osv). Les nærmere om dette ved påmelding, eller ta kontakt med Lars Henrik (lars.henrik@askerfotball.no) direkte om dette.

Instruktørene på akademiet er utdannede trenere som også har oppgaver i ungdomsfotballen eller spillere fra vårt A-lag. Alle disse har en innføring i vår plan, samt i klubbens verdigrunnlag og program for sosial kompetanse.  

Adm ansvarlig / kontakt transport og påmelding lars.henrik@askerfotball.no

Barnas / gruppenes konsentrasjon variasjon kan variere og enkelte dager må vi justere plan. 

Instruktørene på akademiet er utdannede trenere som også har oppgaver i ungdomsfotballen eller spillere fra vårt A-lag. Alle disse har en innføring i vår plan, samt i klubbens verdigrunnlag og program for sosial kompetanse.  

 

Sander - Skarholm og Matias snakker med G04
Akademitrener Lars Skarholm t.v. og 2 andre spillere som har vært gjennom et godt utviklingssløp i Asker Fotball; Sander Berge og Mathias Spiten - nå a-lagsspiller

 

Annonse:
Publisert: 14.05.2020, oppdatert: 22.04.2024
Skrevet av: Redaksjonen