Årsmøte vel gjennomført

Onsdag var det duket for Årsmøte i Asker Fotball - denne gangen heldigitalt.

Årsmøtets erfarne dirigent Jonny Nauste var tilbake på Fotballhuset, og loset de nesten 30 deltakerne på klubbens digitale årsmøte trygt gjennom. 

Jonny_Nauste
Jonny Nauste har i en årrekke ledet årsmøtet i Asker Fotball med stødighet. Også i år - heldigitalt. Foto: Budstikka

Etter at de tradisjonelle og formelle postene var gjennomgått, tok styrets leder Steinar Bustad de digitalt frammøtte gjennom klubbens årsberetning. Med et par mindre bemerkninger eller kall det presiseringer, ble denne tatt til etterretning. 

 A-lagets «nesten opprykk», Samfunnsprosjektenes videre-utvikling og progresjon for ungdomslagene var blant sakene som ble omtalt, i tillegg til beskrivelsen av en  økonomisk uforutsigbar og krevende fotball-reise gjennom 2020. 

 Neste post på agendaen, var klubbens årsregnskap som sportslig / daglig leder Rolf-Magne Walstad redegjorde for. 2020 var preget av Covid-19 ikke  bare sportslig sett, men i høyeste grad og økonomisk. En god del inntekter ble redusert og bare delvis dekket opp ved hjelp av kommunale og sentrale støtteordninger. Klubben fikk store inntekter (regnskapsmessig) fra spillersalg, men har fortsatt en streng likviditet på tross av et godt årsresultat. Klubben har også måttet ta tapsavsetninger i 2020. Årsmøtet hadde noen spørsmål til gjennomgangen med regnskapet før det ble godkjent, slik Revisjonsberetning og Kontrollkomiteens uttalelse og hadde gjort.  

RMWalstad
Daglig leder Rolf Magne informerte årsmøtet både året som har vært, men også om veien som ligger foran Asker Fotball.

Av innkomne saker redegjorde Walstad for «Spillerinvesterings-selskapet» som ble vedtatt på fjorårets ekstraordinære møte. Det ble etter spørsmål presisert at selskapet interesse utelukkende er å styrke klubbens sportslige utvikling (både A-lag og Utviklingslag), og at eventuell suksess for selskapet knyttes til overskudd etter klubbens spillerlogistikk. 

Selskapet er ikke aktivt per 15. april 2021.     

I siste del av møtet sto valgene for tur. Styrets leder Steinar Bustad ble gjenvalgt. Det samme ble Aksel Svensson og Marie Holte Grønstad, mens Ernes Tafro og Jan Løve Groth ble valgt inn som nye. Velkommen!

RolfMagne_Steinar
Stein Bustad (t.h.) ble gjenvalgt som styreleder, og får med seg både kontinuitet og nye krefter inn i styret.

Tom Bøhler, Frode Berg og vara-kvinne Monica Bårnes var ikke på valg.

Årsmøtet takket av mangeårig styremedlem Thor Randulf Upsahl og Rolf Czeremuga for deres bidrag i AF-styre.    

Årsmøtet ble avsluttet etter at revisor ble valgt for nytt år, mens kontrollkomite og valgkomite ble valgt for to år i 2020.   

 

Annonse: