Årsmøte Asker Fotball

Det informeres om årsmøte 2024 i Asker Fotball

Asker Fotball inkaller med dette til årsmøte 2024. 

Frist for saker til behandling / innkomne forslag til møtet er 28.02.2024 

Dette sendes daglig leder AF.

post@askerfoball.no

Agenda årsmøte

Annonse:
Publisert: 12.02.2024, oppdatert: 20.02.2024
Skrevet av: Redaksjonen