- Asker skal være et bra sted å bo

Med disse ordene innledet sponsorsjef i OBOS, Rasmus Aarflot, fredagens pressekonferanse, hvor den nye samarbeidsavtalen med Asker Fotball ble presentert.

For det er en historisk viktig og god samarbeidsavtale Asker Fotball nå har inngått med OBOS.

Med fokus på samfunn, barn og unge og de sosiale prosjektene som Asker Fotball står for, var det naturlig for sponsorsjef Rasmus Aarflot å se at dette er pilarer som OBOS også ønsker å assosiere seg med. 

Og derfor går OBOS nå inn som hovedsamarbeidspartner SAMFUNN

OBOS har som visjon å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Vi ønsker å bidra til et bedre samfunn gjennom det vi gjør, samtidig som hovedfokuset er å oppfylle boligdrømmer. Som medlemsorganisasjon er vi eid av våre medlemmer og vi er forpliktet til arbeide for disse. Samtidig har vi som en stor bedrift et særlig ansvar for samfunnet rundt oss, både gjennom driften av virksomheten og hva vi bidrar med tilbake til samfunnet. Og derfor legger vi stor vekt på å skape lokalmiljøer der det er godt å bo, arbeide og leve, kommenterer sponsorsjef Rasmus Aarflot. Som for anledning pressekonferansen hadde med seg Eddie Chr. Thomas, Sponsoransvarlig Idrett i OBOS han også. 

IMG_2744.JPG
Sponsorsjef i OBOS, Rasmus Aarflot og Sponsoransvarlig Idrett, Eddie Chr. Thomas, er tydelige på hvorfor OBOS ønsker å inngå samarbeid med Asker Fotball og vårt samfunnsansvar.

Videre forteller Aarflot; - Vi ønsker at sponsorstøtten også kommer OBOS-medlemmene til gode. For OBOS er opptatt av at sponsorstøtten kommer medlemmer til gode, gjennom at vi bidrar til livet mellom husene, som vi gjerne sier. Dette gjør vi ved å støtte en rekke formål innen kultur, idrett og mangfold gjennom programmet OBOS gir tilbake, der målet er å bidra til å skape positive miljøtiltak i medlemmenes boområder, og bidra til trygge og positive oppvekstsvilkår for barn og unge. Vi skal favne om alle, være folkelig, inkluderende og ta mangfold på alvor. Vi er opptatt av å utjevne forskjeller. Det er det som er selve grunnstenen i vår organisasjon, slik den opprinnelig ble tuftet. Vi gjør det, fordi å støtte lokalsamfunn er en integrert del av vårt DNA i OBOS.

IMG_2749.JPG
Markedssjef Rune Klemetsdal er selvsagt en strålende fornøyd mann. For gode samtaler med OBOS over tid, har ført partene sammen til en historisk viktig og god samarbeidsavtale. Eddie Chr. Thomas fra OBOS også godt fornøyd.

Til sist oppsummerer Rasmus i OBOS dagens seanse slik;

OBOS er tuftet på fellesskap, og det er en grunntanke hos OBOS at fellesskap gir grunnlag for fremgang, vekst, trivsel og muligheter. OBOS skal være en betydelig aktør som bidrar til å bygge norsk idrett sammen med grasrota i fellesskap med idrettslag og lokalmiljøer rundt om. Som boligbyggere vet vi betydningen av en solid grunnmur. Tilsvarende tror vi at også Asker Fotball trenger hjelp og støtte til å bygge sterke positive og inkluderende lokalmiljøer. Her utgjør idrettsmiljøet i Asker Fotball en nøkkelrolle og er en viktig bærebjelke i deres lokalmiljø. Det er jo gjerne idrettslaget som er selve veven eller navet i lokalsamfunnet om dagen.

IMG_2740.JPG
Asker Fotball med Rune Klemetsdal, daglig leder Rolf Magne Walstad og Samfunnsansvarlig André Muri.

- Avtalen med OBOS er viktig og ikke minst peker den retning for vårt arbeide. OBOS er tydelige i sitt fokus på utvikling av gode arenaer for barn og unge, samt ikke minst de som møter utfordringer i hverdagen sin. Da er det motiverende for oss som utviklings-orientert samfunnsklubb å få med en av Norges tydeligste aktører på dette feltet, kommenterer Rolf Magne Walstad – sportslig / daglig leder i Asker Fotball.  

- Dette gir inspirasjon til videre arbeid, men ikke minst bekrefter og tydeliggjør det at retningen og målene våre er gode, avslutter en fornøyd Asker Fotball-leder.  

For Asker Fotball betyr denne inngåtte samarbeidsavtalen mye. Blant annet skal vårt akademi fremover hete OBOS-AKADEMIETOg vi skal være synlige ute i samfunnsbildet med vår egen profilerte OBOS Samfunnsbussen,  som trygt henter barn og unge som blir fraktet til aktiviteter på Føyka. I tillegg vil OBOS-logoen være synlig på alt av drakter og tøy i hele yngres avdeling. Samt at andre elementer som satsningen rundt Regionsprosjektet og Asker United styrkes, og at alle jenter og kvinner vil få gratis inngang til en årlig A-lags kamp. 

Med andre ord, det vil synes både på Føyka og i omgivelsene rundt klubben, at OBOS er en aktør som sammen med klubb, vil fokusere på Samfunn

For flere nyheter om Asker Fotball og annet godt lokal-stoff, anbefaler vi alle våre følgere til å tegne abonnement hos Budstikka!

Annonse: