Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Styret i Asker Fotball kaller inn til ekstraordinært årsmøte 

Dato: 28.05.2020 kl 1830

Sted:  Fotballhuset på Føyka

Det er ingen dramatikk bak innkallingen til dette ekstraordinære årsmøte, men derimot ønsker styret årsmøtets godkjenning i to saker som i følge Asker Fotballs lover - krever årsmøtes vedtak:

Saksliste

  1. Inngåelse av samarbeidsavtale med Investerings-selskap 
  2. Låneopptak i Handelsbanken juni / juli 2020.
  3. Informasjon: Klubbens håndtering av Covid19 situasjon våren 2020. 

Sakspapirer er tilgjengelig på Fotballhuset syv dager før det ekstra ordinære årsmøte. 

NB: Vi anmoder ALLE som har tenkt seg på det ekstraordinære årsmøtet å melde sin ankomst til Rolf Magne Walstad: walstad@askerfotball.no - Dette skyldes at vi må vurdere et større lokale grunnet smittevernhensyn basert på antall påmeldte. 

Steinar Bustad, 

Styreleder 

Rolf-Magne Walstad,

Sportslig og daglig leder 

Asker Fotball 

Annonse fra Obos-ligaen: