Romjulspraten; Walstad har ordet.

Vi fikk en god prat med daglig og sportslig leder Rolf Magne Walstad her i romjulen. Han oppsummerer året 2020 godt. Men ser også fremover.

For det har ikke bare vært et annerledes år, 2020. Det har også vært meget hektisk til tider. Spesielt for en mann som har oppgaver på mange plan innad i klubben. 

Men vi møter en daglig og sportslig leder som er optimist på vegne av fremtiden og som allerede har lagt gode planer for 2021; 

Annonse: