Samfunnsprisen

To Skritt Frem

Den organiserte idretten engasjerer og aktiviserer veldig mange barn og unge, og med det følger et stort samfunnsansvar.

Idrettsklubbene sin rolle i det å bygge trygge og gode oppvekstmiljø må vektlegges og prioriteres. Idrettsklubbene må rette et enda større fokus på det å styrke utøvernes sosiale ferdigheter, den psykisk helsen og det psykososiale miljøet; uavhengig av den enkelte utøvers alder, ambisjoner og ferdighetsnivå.

Det handler om livsmestring og folkehelse, og for å ivareta disse perspektivene må det legges til rette for en kompetanseheving i sosial og emosjonelle ferdigheter og i det å bygge en god, psykisk helse for alle aktører innenfor idretten. 

Det vil i praksis si å styrke den sosiale kompetansen blant ansatte, trenere, lagledere, utøvere og foresatte.

Gjennom å utvikle kurs, retningslinjer og materiell til aktørene vil vi skape en kultur hvor vi styrker den enkeltes sosiale og relasjonelle ferdigheter, fysiske og psykiske helse, forebygger problematferd, bygger inkluderende miljø og utvikler bedre idrettsutøvere og mennesker

Asker Fotball har i flere år hatt et fokus på dette, og vil fra og med 2021-22 ta nye skritt fremover, på området.

Det arbeides med og vil ferdigstilles  (vinteren 2021-22) et verktøy til idrettsklubber som bidrar til et systematisk folkehelsearbeid gjennom å skape trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge psykisk sykdom, skade eller lidelse. Dette er i henhold til FNs bærekraftmål 3, 4, 6, 8, 10 og 17. Asker fotball har vært og er en foregangsklubb på området, og ønsker å ta en forsterket posisjon lokalt, så vel som regionalt og om mulig nasjonalt. Asker fotballs nye program, som allerede er under utarbeiding og pre-testes i egne rekker vil bli kalt «to skritt frem». 

Referansen er at man ikke bare kan men vil utvikle spilleren til en bedre utøver på banen, men og et bedre menneske på og utenfor.   


Mer om det finner du her: Varslingsknapp

Annonse:
Publisert: 14.05.2020, oppdatert: 09.11.2021
Skrevet av: Redaksjonen