Om utviklingslagene

Asker Fotball har fem lag i vår utviklingsavdeling.

Målsettingen for Asker Fotball sitt arbeid med disse gruppene er å drive god spiller- og lags-utvikling, som kvalifiserer ungdomsspillerne våre til egen A-stall eller spill på et høyere seniornivå enn Askers. 

Dette skjer ved at treningsgruppene består av ambisiøse unge gutter som har fokus på å gjøre laget / gruppen bedre hver dag gjennom å møte forberedt, arbeide hardt på feltet og vite at man alltid kan bli litt bedre i dag – enn det jeg var i går.

Gruppene ledes av trenere som har de samme målene, som klubben og treningsgruppene, godt støttet av team med foresatte som backer trenerne.

*Ærlighet – Hardt arbeid – Ydmykhet – Laget først, er våre fire ledestjerner i hverdagen.

Foto: Tore Ryssdalsnes